Мотел 'Белият камък' предлага

 

Íèå ïðåäëàãàìå:
 
  
 • Нощувки в приятна обстановка на хотела към мотела;
 • Богато меню в ресторанта или сред прохладата на ресторантската веранда с изглед към красивата градина;
 • Възможност за закупуване на хранителни стоки и всичко за автомобила в магазините на мотела;
 • Разнообразни услуги в базата на мотела;